News Updates‎ > ‎

Inspirerande Föreläsning

posted Nov 14, 2010, 3:49 AM by Ulf Sandström
Case: Företag inom vård, 150 anställda.
Insats: Föreläsning en timma om hur inspiration fungerar och kan bli maximal motivation i dagligt arbete.

Upplevt resultat:

Vi/jag skulle självklart hört av oss på fredagen och tackat för den fantastiska upplevelse Du gav oss. Folk var ju saliga. Fortfarande går dom omkring och försöker få ihop båda hjärnhalvorna med att klappa händerna på tvären. Du Ulf det var ett jättelyft för oss alla. Alla tre teamen har uttryckt en uppskattning som är ovanlig.  Så Tusen tack Ulf!
Comments